Σίδηρος

Χηλειωμένη μορφή σιδήρου για άμεση απορρόφηση χωρίς ενοχλήσεις. 

Σίδηρος

Χηλειωμένη μορφή σιδήρου για άμεση απορρόφηση χωρίς ενοχλήσεις. 

Iron Softly Absorbed

Συμπλήρωμα διατροφής με διγλυκινικό σίδηρο, για αναπλήρωση της έλλειψης σιδήρου χωρίς ενοχλήσεις στο γαστρεντερικό.

20,00€
(11)