Όροι Χρήσης

1. Προοίμιο
Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://naturaldoctor.gr ή στην σχετική εφαρμογή (εφ’ εξής «Επιχείρηση»).

Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος και η συμμόρφωσή σας κατά τη χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. 

Προϋπόθεση για την εγγραφή και την χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

2. Ιδιωτικότητα
Η Πολιτική Απορρήτου μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση διαχειρίζεται τα δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών της. Όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου, η συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη, τόσο στο πλαίσιο της χρήσης των υπηρεσιών που παρέχει η Ιστοσελίδα, όσο και για άλλους νόμιμους σκοπούς που αναλύονται στην Πολιτική Απορρήτου μας.

H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη και των μελών της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες Όρους, την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

Η Επιχείρηση δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη και χωρίς τεχνικά σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών για τυχόν ζημιές, που προκύψουν από την μη ομαλή λειτουργία ή την διακοπή πρόσβασης σε αυτές.

3. Πρόσβαση Στην Ιστοσελίδα Και Εγγραφή Μελών
Η απλή περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του χρήστη και δημιουργία προσωπικού λογαριασμού. Ο μη εγγεγραμμένος χρήστης της Ιστοσελίδας θα μπορεί επιπλέον εκτός από την περιήγηση να αγοράζει και προϊόντα συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα παραγγελίας. 

Για τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής του και αποδέχεται τους παρόντες Όρους, αφού τους διαβάσει επιμελώς και τους κατανοήσει.

Ο χρήστης για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Ιστοσελίδα οφείλει να καταχωρήσει κατ’ αρχάς τα ακόλουθα στοιχεία:

- Όνομα χρήστη

- Έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία ανήκει νομίμως στον ίδιο. 

- Μοναδικό κωδικό πρόσβασης τον οποίο επιλέγει και εισάγει ο χρήστης στην Ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει να τον διατηρεί μυστικό, να μην τον αποκαλύπτει σε τρίτους και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή διαρροής του σε τρίτους, να αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σε περίπτωση που πιθανολογεί ή διαπιστώσει ότι αυτός έχει διαρρεύσει αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα για λόγους ασφαλείας και να μην χρησιμοποιήσει ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο κωδικό πρόσβασης, που ανήκει σε άλλον χρήστη, που ενδέχεται να περιήλθε σε γνώση του με οποιοδήποτε τρόπο. 

Οι πληροφορίες που παρέχουν τα μέλη στην Ιστοσελίδα είτε κατά την εγγραφή είτε κατά την χρήση (παραγγελία) πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Δεν πρέπει να είναι ψευδείς, ανακριβείς ή παραπλανητικές.

- Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

Με σκοπό τη σωστή χρήση των πληροφοριών αυτών και για την αποφυγή πιθανών παραβάσεων που σχετίζονται με το περιεχόμενο αυτών, η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου και επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου.

Αν ο χρήστης υποπτεύεται ότι τα στοιχεία αυθεντικοποίησής του έχουν υποκλαπεί ή έχουν γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την Επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται η αποσύνδεση από τον λογαριασμό μετά το πέρας της περιήγησης στην Ιστοσελίδα.

Μετά την επιτυχή εγγραφή και τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού, ο χρήστης σε κάθε επόμενη χρήση της Ιστοσελίδας θα δύναται να συνδέεται με τον προσωπικό του λογαριασμό εισάγοντας στα αντίστοιχα πεδία το username του και το password του.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια αυτής. Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη σχετική έγγραφη άδεια.

Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε μέλος της ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Σύμβαση Πώλησης
Ο χρήστης μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την παραγγελία του προκειμένου να παραλάβει τα παραγγελθέντα αγαθά σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα «Αποστολές & Πληρωμές» επιλέγοντας και το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί. 

Στην ίδια ενότητα, αναφέρονται και οι χρόνοι παράδοσης της παραγγελίας καθώς και τα έξοδα αποστολής.

Οι τρόποι πληρωμής της αποστολής είναι οι κάτωθι: 

- Με αντικαταβολή, καταβάλλοντας, δηλαδή, το τίμημα της συναλλαγής αποκλειστικά με μετρητά, στη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών κατά την παραλαβή της παραγγελίας. Για την υπηρεσία της αντικαταβολής υπάρχει πρόσθετη χρέωση 2€.

- Πληρωμή με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Ο χρήστης μπορεί να προπληρώσει πριν την παράδοση της παραγγελίας το τίμημα της συναλλαγής χρησιμοποιώντας την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα. Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα δεν είναι δυνατή (πχ η πιστωτική κάρτα δεν εγκριθεί), η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει την παραγγελία μέχρι την ολοκλήρωση της χρηματικής συναλλαγής.

- Πληρωμή μέσω PayPal

Όλες οι πληρωμές, που πραγματοποιούνται με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής και προπληρωμένης κάρτας, διεκπεραιώνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών της Eurobank, η οποία πληροί τις προδιαγραφές που επιβάλλει τα πρότυπα για την ασφάλεια δεδομένων καρτών πληρωμών. Παράλληλα, κατά τις ηλεκτρονικές πληρωμές με κάρτα, εφαρμόζεται ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη κατά το πρωτόκολλο 3-D secure, σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2366 (PSD2) και τις απαιτήσεις για ισχυρή ταυτοποίηση πελάτη (Strong Customer Authentication).

Καταβολή Και Υπαναχώρηση
Άμα τη συμφωνία και την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος αυτό αποστέλλεται αμελλητί, ως ανωτέρω αναφέρεται. Εξαιτίας του χαρακτήρα των πωλούμενων προϊόντων ως αναλωτών, μέσα σε αποκλειστικό χρονικό διάστημα δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την αγορά ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει τον καταναλωτή ενώ τυχόν κόστος επαναποστολής την Επιχείρηση. Τα παραπάνω περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα «Επιστροφές» της σελίδας.

5. Αποποίηση Ευθύνης
5.1 Τα συμπληρώματα διατροφής αποτελούν συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές ή φυσιολογικές επιδράσεις, διατιθέμενα σε δοσoμετρικές μορφές, με σκοπό τη συμπλήρωση της συνήθους δίαιτας. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την «συνήθη δίαιτα», δηλαδή την ενδεδειγμένη και ισορροπημένη διατροφή, αλλά την συμπληρώνουν. Επίσης δεν έχουν προληπτικές, διαγνωστικές ή θεραπευτικές ενδείξεις και δεν αντικαθιστούν τα φάρμακα.

5.2 Η ύπαρξη συστατικών φυτικής προέλευσης και βιταμινών, χωρίς πρόσθετα, δεν καθιστούν αυτοδικαίως το προϊόν ακίνδυνο (όπως λ.χ. σε αλλεργικές αντιδράσεις). Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν επίσημο φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης πριν από τη χρήση οποιουδήποτε συμπληρώματος διατροφή. Επίσης, αν έχετε ερωτήσεις που αφορούν την υγεία πριν από τη χρήση κάποιου από τα προϊόντα μας ή για να βασιστείτε σε κάποια από τις πληροφορίες της ιστοσελίδας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή έναν επίσημο φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης πριν από τη χρήση οποιουδήποτε συμπληρώματος διατροφής, ιδιαίτερα εάν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή, ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. 

5.3 Η Επιχείρηση δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές, διάγνωση ή θεραπεία. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την ιστοσελίδα προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αν και παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας μέσω της ιστοσελίδας, ούτε οι υπάλληλοί μας, ούτε τρίτα μέρη έχουν λάβει άδεια να παρέχουν ιατρική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή μέσω της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που λαμβάνετε από την ιστοσελίδα για τη διάγνωση ή την θεραπεία οποιουδήποτε προβλήματος υγείας ή στη θέση οποιουδήποτε φαρμάκου ή άλλης θεραπείας που ορίζεται από τον ιατρό σας ή άλλο επίσημο φορέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης. 

5.4 Η Επιχείρηση εγγυάται ότι θα επιδείξει κατά την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων την επιμέλεια που αρμόζει στις συναλλαγές και το παρόν συμφωνητικό. Ωστόσο, η Επιχείρηση δεν ευθύνεται και απαλλάσσεται της ευθύνης για:

- Την αδιάλειπτη και χωρίς ελαττώματα λειτουργία της Ιστοσελίδας.

- Την περίπτωση ανωτέρας βίας ή τυχαίου συμβάντος.   

6. Τελικές Διατάξεις
6.1
Οι εικόνες, τα λογότυπα/σήματα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες και τα κείμενα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δυνάμενο να αποτελέσει αντικείμενο δικαιωμάτων διανοητικής, ευρισκόμενα στην Ιστοσελίδα, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται βάσει των σχετικών διατάξεων της Ελληνικής και Ενωσιακής νομοθεσίας. Συνακόλουθα, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εμπορική εκμετάλλευση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

6.2 Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα και η ιδιοκτησία της, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν οι χρήστες συνεπεία της χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων.

6.3 Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης της απλής αναζήτησης, δεν απευθύνονται σε άτομα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας τους. Η Ιστοσελίδα δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται εν γνώση της δεδομένα ατόμων κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ανηλίκου και θεωρείτε ότι το τέκνο σας καταχώρησε στην Ιστοσελίδα προσωπικά του δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας.

6.4 Οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μεταβληθούν κατά την αποκλειστική κρίση της. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε, ανά τακτά διαστήματα, στην παρούσα, η οποία θα είναι προσβάσιμη πάντοτε για εσάς, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η παρούσα τροποποιήθηκε για τελευταία φορά την 20/06/2022. 

6.5 Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Ιστοσελίδα και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.